Capítulos 96-100

SALMO 96 (95)

Rexerá con xustiza

 

1Cantádelle ó Señor un cántico novo,

cántalle ó Señor, terra enteira;

2cantade ó Señor e bendicide o seu nome,

pregoade todos os días a súa salvación;

3cantade entre as xentes a súa gloria;

ante todos os pobos, as súas marabillas.

 

4Grande é o Señor e digno de loanza,

máis temible ca todos os deuses.

5Os deuses das nacións son aparencia,

pero o Señor fixo os ceos.

6Na súa presenza, gloria e maxestade;

no seu santuario, forza e fermosura.

 

7Tributade ó Señor, pobos todos,

tributade ó Señor honor e forza,

 

8tributade ó Señor a gloria do seu nome.

Collede ofrendas, entrade nos seus adros,

9adorade o Señor con vestido sagrado,

treme na súa presenza a terra enteira.

 

10Dicide entre as xentes:

‑"O Señor reina,

asenta o mundo, e non se move,

goberna os pobos rectamente".

11Alégrese o ceo, exulte a terra,

brúe o mar e canto o enche;

12rían os campos e o que hai neles,

rebrinquen as árbores do bosque,

13diante do Señor que vén,

que vén para rexer a terra.

El rexerá o mundo con xustiza

e os pobos con rectitude.

 

 

SALMO 97 (96)

Dono do mundo

 

1O Señor reina, alégrese a terra,

exulten todas as illas.

 

2Rodéano nubes e néboa,

xustiza e rectitude sosteñen o seu trono.

3Un lume vai diante del

e queima os inimigos ó arredor.

4Os seus lóstregos aluman os espazos,

e, ó velo, estarrécese a terra,

5os montes derrétense coma cera,

diante do Señor, dono do mundo.

 

6Os ceos pregoan a súa rectitude

e todos os pobos contemplan a súa gloria.

7Avergónzanse os que adoran imaxes

e os que presumen dos seus ídolos:

diante del axeónllanse os deuses.

 

8O escoitalo, alégrase Sión,

reloucan as vilas de Xudá,

polas túas decisións, Señor.

9Ti, Señor, es o soberano de toda a terra,

no cumio de todos os deuses.

 

10O Señor ama a quen aborrece a maldade,

garda a vida dos seus amigos,

líbraos das mans dos malvados.

11A luz despunta para os xustos

e para os rectos a ledicia.

12Alegrádevos, xustos, no Señor,

loade o seu nome santo.

 

SALMO 98 (97)

Aclamade ó Señor rei

 

1Salmo.

 

Cantádelle ó Señor un cántico novo,

pois fixo marabillas,

a súa dereita e o seu brazo

déronlle a vitoria.

 

2O Señor dá a coñecer a súa salvación,

revela a súa xustiza ante os pobos.

3Lembra o seu amor e a súa fidelidade

coa casa de Israel.

Os pobos todos verán

a salvación do noso Deus.

 

4Aclama ó Señor, terra enteira,

rompede a cantar e a tocar.

5Tocade para o Señor a cítara,

a cítara e o salterio;

6con claríns e con trompetas

aclamade ó Señor, noso rei.

 

7Brúe o mar e canto o enche,

o mundo e cantos o habitan;

8aplaudan os ríos,

xuntos canten os montes,

9diante do Señor que vén

para rexer a terra.

El rexerá o mundo con xustiza

e os pobos con rectitude.

 

SALMO 99 (98)

Santo é o Señor

 

1O Señor reina, conmóvense os pobos,

senta sobre querubíns, estremécese a terra.

2O Señor é grande en Sión,

no cumio de todos os pobos.

 

3Festexan o teu nome grande e terrible,

rei poderoso, que ama a xustiza.

4Ti asentas o xuízo no dereito

e fas xustiza en Israel.

 

5Enxalzade ó Señor, noso Deus,

prostrádevos ós seus pés,

pois santo é o Señor.

 

6Moisés e Aharón cos sacerdotes,

Samuel cos que invocaban o seu nome:

invocaban ó Señor, e o Señor respondía.

 

7Deus faloulles desde a nube,

e eles gardaron as revelacións,

os preceptos que lles deu.

8Señor, noso Deus, ti escoitáchelos:

fuches para eles o Deus que perdoa

e que vinga os delitos.

 

9Enxalzade ó Señor, noso Deus,

prostrádevos ante o seu monte santo,

pois santo é o Señor, noso Deus.

 

SALMO 100 (99)

Con loanzas e cántigas

 

1Salmo, para dar grazas.

Aclama ó Señor, terra enteira,

2servide o Señor con alegría,

achegádevos con cántigas á súa presenza.

 

3Sabede que o Señor é Deus,

que El nos fixo e que del somos,

o seu pobo, o seu rabaño.

 

4Entrade polas súas portas con loanzas:

polos seus adros con cántigas.

Celebrádeo e bendicide o seu nome,

5porque o Señor é bo.

O seu amor dura por sempre;

por xeracións a súa fidelidade.