Capítulos 26-30

SALMO 26 (25)

Invocación do inocente

 

1De David.

 

Faime xustiza, Señor,

pois a miña conduta é inocente.

Confío no Señor, e non esvararei.

2Examíname, Señor, e ponme á proba,

esculca o meu interior e o meu corazón.

3Teño ante os ollos a túa misericordia

e ando na túa verdade.

 

4Non me paro con xente falsa,

nin me xunto cos hipócritas;

5aborrezo a reunión dos malfeitores,

e non sento cos impíos.

 

6Purifico, Señor, as miñas mans

e dou voltas arredor do teu altar,

7proclamando a túa loanza,

contando as túas marabillas.

8Amo, Señor, a casa onde moras,

o lugar onde habita a túa gloria.

 

9Non xuntes a miña alma cos pecadores,

a miña vida coa xente sanguinaria,

10que leva o crime nas mans,

chea de suborno a súa dereita.

 

11A miña conduta é inocente.

Sálvame; ten compaixón de min.

12O meu pé mantense en bo camiño;

nas asembleas bendigo ó Señor.

 

SALMO 27 (26)

Na terra da vida

 

1De David.

 

O Señor é a miña luz e salvación,

¿a quen hei de temer?

O Señor é o meu castelo,

¿ante quen hei de tremer?

 

2Cando os malfeitores me atacan

para devorar a miña vida,

son eles, os meus inimigos e opresores,

os que esvaran e caen.

 

3Mesmo se un exército acampase contra min,

o meu corazón nin temería;

aínda que rompese o combate contra min,

tamén entón confiaría.

 

4Unha cousa pídolle ó Señor,

unha cousa procuro:

habitar na casa do Señor,

todos os días da vida,

para gozar da dozura do Señor,

visitando o seu templo.

5Na hora mala escóndeme na súa tenda,

acólleme na súa morada,

érgueme enriba dunha rocha.

6Por iso levanto a cabeza

dominando os inimigos que me rodean.

 

Ofrecerei na súa morada sacrificios xubilosos,

cantarei e entoarei salmos ó Señor.

 

7Escoita, Señor, a voz que chama,

ten piedade e respóndeme.

8Por ti dime o corazón:

‑"Buscade a miña presenza".

A túa presenza eu busco, Señor.

 

9Non te escondas de min,

non me desbotes con ira.

Ti es a miña axuda; non me deixes,

non me abandones, Deus, meu salvador.

10Se meu pai e miña nai me abandonan,

acollerame o Señor.

 

11Ensíname, Señor, o teu camiño,

guíame pola senda recta,

por causa dos meus perseguidores.

12Non me entregues ó capricho do opresor,

pois érguense contra min falsas testemuñas,

que respiran violencia.

 

13Eu espero gozar dos bens do Señor

na terra da vida.

14Espera no Señor;

ten corazón forte e valente

e espera no Señor.

 

SALMO 28 (27)

Súplica e acción de grazas

 

1De David.

 

Por ti chamo, Señor;

non te fagas o xordo, miña rocha,

pois se calas ti no meu caso,

serei coma os que baixan á cova.

 

2Escoita o meu lamento, cando berro cara a ti

e levanto as miñas mans cara ó teu templo.

3Non me arrebates cos impíos e malfeitores,

que saúdan coa paz ós veciños,

mentres pensan mal nos adentros.

 

4Págalles conforme os feitos

e conforme a maldade das súas accións;

dálles segundo a obra das súas mans,

devólvelles o seu merecido.

 

5Non contan coa acción do Señor,

nin coas obras da súa man:

que el os destrúa e non os restaure.

 

6Bendito sexa o Señor,

que escoita a miña súplica.

7O Señor é a miña forza e o meu escudo;

eu confío nel e axúdame.

Alégraseme o corazón

e doulle as grazas co meu canto.

8O Señor é a forza do seu pobo,

fortaleza de salvación do seu unxido.

9Salva ó teu pobo, bendice a túa herdade,

apacéntaos e lévaos por sempre.

 

SALMO 29 (28)

Linguaxe da tempestade

 

1Salmo de David.

 

Tributádelle ó Señor, fillos de Deus,

tributádelle ó Señor honor e forza;

2tributádelle ó Señor o honor do seu nome,

adorade ó Señor con ornamento sagrado.

 

3Unha voz:

"O Señor sobre as augas,

o Deus glorioso fai tronar,

o Señor sobre as moitas augas".

4Unha voz: "O Señor no seu poder".

Unha voz: "O Señor na súa maxestade".

5Unha voz:

"O Señor tronza os cedros,

tronza o Señor os cedros do Líbano;

6fai choutar, coma un becerro, o Líbano,

o Sirión coma un antílope".

7Unha voz: "O Señor fai lostregar".

8Unha voz: "O Señor estarrece o deserto,

estarrece o Señor o deserto de Cadex".

9Unha voz: "O Señor retorce os carballos

e arrinca os arboredos.

No seu santuario todo di: ¡Gloria!

 

10O Señor pon o asento sobre as augas,

pon asento de rei eterno.

11O Señor dálle forza ó seu pobo,

o Señor bendí ó seu pobo coa paz".

 

 

SALMO 30 (29)

Grazas pola vida

1Salmo, canto da dedicación do templo do Señor. De David.

2Eu lóote, Señor, que me liberas

e non deixas que o inimigo faga riso de min.

3Señor, meu Deus,

eu suplico, e ti sándasme;

4sácasme do abismo

e mantesme na vida,

lonxe dos que baixan ó sepulcro.

 

5Cantádelle ó Señor os seus amados,

loade o seu santo nome.

6O seu asaño dura só un intre;

o seu favor, toda a vida.

Se hai pranto á tardiña,

ó abrente xa hai ledicia.

 

7Eu digo ben seguro:

‑"Nunca perecerei".

8O teu favor, Señor, sostén a miña forza;

pero se ocultas o rostro, quedo conturbado.

9Por ti chamo, Señor,

ó meu dono suplico.

10¿Que gañas ti coa miña morte

e con que eu baixe ó sepulcro?

¿Ou é que pode loarte o po

e proclamar a túa fidelidade?

 

11Escoita, Señor; ten compaixón de min,

se ti, Señor, a miña axuda.

12Ti podes trocar o loito en danza,

espirme do saco e vestirme de festa,

13para que o meu peito che cante, sen calar.

Señor, meu Deus,

por sempre te hei loar.