Buscar en el sitio

I Xoán

e oído agora tamén volo anunciamos a vós, para que tamén vós teñades parte connosco; pois compartir connosco é compartir co Pai e co seu Fillo Xesús Cristo. 4Escribímosvos isto para que a nosa alegría sexa ben cumprida.   Primeiro criterio
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/i-xoan/

Tamaño:32,3 kB

Capítulos 1-4

A Biblia Galega Capítulos 1-4   Saúdo e introdución   CAPÍTULO 1   1Paulo, apóstolo de Xesús Cristo pola vontade de Deus e mais o irmán Timoteo, 2ós santos e fieis irmáns en Cristo Xesús que viven en Colosas: desexámosvos a graza e paz
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/colosenses/capitulos-1-4/

Tamaño:29,9 kB

Capítulos 11-13

con el polo poder de Deus en favor voso. 5Examinádevos a vós mesmos, para ver se estades na fe; poñédevos a proba. ¿Ou non vos decatades de que Xesús Cristo está entre vós? A non ser que esteades reprobados... 6Espero, con todo, que recoñez
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/a2-corintios/capitulos-11-13/

Tamaño:26,9 kB

Capítulos 1-6

A Biblia Galega Capítulos 1-6   Saúdo   CAPÍTULO 1   1Paulo, apóstolo de Cristo Xesús por vontade de Deus, ós cristiáns e crentes en Xesús Cristo: 2deséxovos a braza e paz de Deus noso Pai, e do Señor Xesús Cristo.   O designio salví
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/efesios/capitulos-1-6/

Tamaño:34,7 kB

II Pedro

A Biblia Galega   SEGUNDA CARTA DE SAN PEDRO       CAPÍTULO 1   Saúdo   1Simón Pedro, servidor e apóstolo de Xesús Cristo, ós que tiveron a sorte de recibir unha fe de tanta estima coma a nosa, debido ó xusto reparto de Xesús Cristo, n
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/ii-pedro/

Tamaño:27,9 kB

Capítulos 1-6

verdadeiras ganancias   Isto é o que tes que ensinar e recomendar. 3Se alguén ensina outra cousa e non segue as boas palabras ‑as do noso Señor Xesús Cristo, a doutrina conforme á verdadeira piedade‑, 4faise un soberbio; non entende nada, s
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/a1-timoteo/capitulos-1-6/

Tamaño:31,7 kB

Capítulos 6-10

pecado, que levo no meu corpo. 24¡Pobre de min! ¿Quen me librará deste meu corpo instrumento da morte? 25‑¡Pero, si: grazas a Deus por medio de Xesús Cristo o noso Señor! Así que eu mesmo coa razón sirvo á Lei de Deus, pero cos baixos inst
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/romanos/capitulos-6-10/

Tamaño:35,8 kB

Capítulos 1- 6

alega Capítulos 1- 6   ENCABEZAMENTO     CAPÍTULO 1   1Paulo, nomeado apóstolo non por homes nin por encomenda humana, senón por encomenda de Xesús Cristo e de Deus Pai, que o resucitou de entre os mortos, 2e mais os irmáns todos que están
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/galatas/capitulos-1-5/

Tamaño:37 kB

Capítulos 1-5

ser apóstolo, escollido para o Evanxeo de Deus, 2que El prometera antes por medio dos seus profetas nas Escrituras santas, 3e que trata do seu Fillo Xesús Cristo o noso Señor, que como home naceu da semente de David, 4pero que polo Espírito santi
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/paulo/romanos/capitulos-1-5/

Tamaño:35,2 kB

I Pedro

A Biblia Galega   PRIMEIRA CARTA DE SAN PEDRO       CAPÍTULO 1   Saúdo   1Pedro, apóstolo de Xesús Cristo, ós emigrantes espallados polas provincias do Ponto, Galacia, Capadocia, Asia e Bitinia, 2ós que xa Deus Pai tiña escollidos e a q
https://www.abibliagalega.com/contactanos/cartas/i-pedro/

Tamaño:34,2 kB

Elementos: 11 - 20 de 57
<< 1 | 2 | 3 | 4 | 5 >>